Forhendový klír

Čo je to klír

Klíry smerujú z vašej zadnej časti kurtu do zadnej časti kurtu vášho súpera. Útočné klíry letia vo výške tesne mimo dosahu rakety vášho súpera. Obranné klíry sú o trochu vyššie.

3341355_orig_forehand_clear

Kedy ho používame

Klíry sa používajú, keď sa nachádzame v našej útočnej zóne

Načo ho používame

Klír zatlačí súpera dozadu, čím sa vytvorí priestor v prednej časti kurtu. Cieľom útočných klírov je umiestniť košík za súpera, vytvoriť tak tlak a potenciálne slabší return. Obranný klír poskytuje  hráčovi, ktorý zahráva tento úder, viac času na opätovné získanie rovnováhy a pozície na kurte.

Ako ho vykonať:

3341355_orig_forehand_clear_track

 

 Prípravná fáza

 Náprah

 Úder

 Dokončenie

   clear1  clear2  clear3 clear4 
 • Raketu uchopte forhendovým držaním
 • Raketa pripravená na úder nad hlavou
 • Predné rameno zdvihnuté
 • Zaujmite bočné postavenie
 • Zo zadnej nohy sa odrazte smerom nahor dopredu
 • Tlačte zadný bok dopredu 
 • Zadné plece spolu s ramenom sa presunú nahor a dopredu
 • Horná časť paže spolu s predlaktím sa vytočia von
 • Predná paža sa stiahne smerom k telu, čím sa reguluje rotácia tela
 • Zadná noha dopadá pred prednú nohu
 • Horná a spodná  časť paže sa vytočia dovnútra
 • Natiahnite sa za košíkom a silno doň udrite v mieste nad/mierne pred ramenom
 • Hybnosť rakety spôsobí počas uvoľnenia ramena jeho rotáciu smerom dovnútra
 • Zadná noha dopadá pred prednú 

 Ako forhendový klír učí coach Lee

 

Zhao Jianhua and Xiao Jie

 

Peter Rasmussen

 

All England team video

 

Pauline Tan