Čo znamená výstavba úderov

Myšlienka budovania úderov
Proti dobrému obrancovi nemôžete vo dvojhre hrať neustále útok (smečovať všetko). Jednoducho prehráte, pretože váš súper nie je pod pohybovým tlakom a vaše smeče mu umožňujú vyvíjať pohybový tlak na vás.

Skôr ako budete môcť zaútočiť, musíte si vo výmene vytvoriť výhodu. Urobíte to pomocou pohybového tlaku.

Najprv získajte výhodu

Je to ako tanec: ty pohybuješ so svojím súperom a on s tebou. Ak by obaja tanečníci udržiavali dokonalé kroky, tanec by pokračoval navždy.

Ale toto sa nikdy nestane. Nakoniec jeden hráč bude mierne meškať pri návrate. Ak dokážete ohroziť recovering (návrat) vášho súpera na centrálnej pozícii, získate výhodu. Môže sa to zdať ako malá výhoda, ale môžete ju nechať rásť.

Toto je prvý účel budovania úderov: vytvoriť výhodu.

Ak váš súper získa výhodu ako prvý, potom by ste mali zvyčajne hrať tak, aby ste jeho výhodu zneutralizovali. Opäť si vyberáte skôr budovanie úderov než výherné údery: snažíte sa zlepšiť svoju situáciu, zo zlej na neutrálnu. Je dôležité, aby ste ich vnímali ako obranné stavebné údery, a nielen obranné údery: vaším cieľom je vytvoriť situáciu, v ktorej môžete vyhrať, nielen vrátiť súperove údery.

Potom, keď je situácia opäť neutrálna, hráte, aby ste získali výhodu.

Ďalej zvýšte svoju výhodu

Nesnažte sa vyhrať, pokiaľ nemáte dobré šance. Hrať napríklad smeč je bezprostrednou hrozbou; ale ponúka súperovi šancu zneškodniť situáciu vysokým liftom hlboko do stredu, alebo protiútokom blokmi, drive alebo plytkými liftami. Ak idete na víťazný smeč a neuspejete, váš súper má veľkú šancu získať výhodu sám.

Často je hrozba väčšia ako exekúcia úderu. Miesto priameho útoku zvýšte tlak na pohyb súpera. Medzitým musí stále kryť hrozbu smečov.

Akonáhle je recovering ( návrat) vášho súpera ohrozené, môžete hrať, aby ste ho ďalej vytláčali s optimálnej pozície. Pokračujte v úderoch do štyroch rohov a snažte sa vybrať údery, ktoré váš súper ťažko dosiahne. Máte kontrolu nad výmenou, pretože váš súper nedokázal dosiahnuť dobrú základnú pozíciu; udržať túto kontrolu a nútiť svojho súpera ísť ďalej a ďalej z pozície.

Toto je druhý účel výstavby úderov: zachovať a zvýšiť výhodu.

Kľúčový tip
Pre šachového majstra je jeden pešiak zvyčajne víťaznou výhodou. Pešiak má potenciál stať sa mocnou dámou a táto hrozba umožňuje majstrovi prinútiť súpera k ďalším ústupkom. Naučte sa hrať bedminton tak, ako majstri hrajú šach: rozpoznajte svoje drobné výhody a využite ich, aby ste prinútili súpera k väčším ústupkom. Smečujte len vtedy, keď máte dobré šance na výhru.

Nakoniec zahrajte víťazný úder

Keď si vytvoríte dostatočne veľkú výhodu, mali by ste prestať hrať výstavbu úderov a začať hľadať víťazné údery.

Nemusia to byť nevyhnutne iné údery, ako ste hrali predtým; často sa dá vyhrať pohybovým tlakom. Ale hrajú sa s iným účelom a musíte to pochopiť. Tento rozdiel v účele ovplyvňuje mnoho jemných detailov, ako napríklad výber trajektórie strely.

Niekedy môžete preskočiť krok

Tu je opísaný najmetodickejší spôsob, ako hrať výmenu v single:

Neutralizujte akúkoľvek výhodu, ktorú váš súper získal; používať obranné údery.
Získajte výhodu sami pomocou výstavby úderov.
Udržujte a zvyšujte svoju výhodu, stále používajte výstavbové údery.
Akonáhle budete mať dostatočne veľkú výhodu, prejdite na víťazné údery.
Je zrejmé, že tento proces môže byť prerušený; môžete stratiť kontrolu nad výmenou a budete nútení začať odznova.

Odporúčam vám osvojiť si túto metódu ako základný prístup k stretnutiam v single. Celkovo získate viac bodov, ak budete hrať metodicky, ako keď budete hrať inštinktívne a emocionálne.

Napriek tomu sa často oplatí byť odvážny. Keď má súper výhodu, môžete mu niekedy okamžite zobrať dobre uváženým protiútokom. Predpokladajme napríklad, že váš súper práve zahral dobrý útok na váš forhend; ste nútení vziať košík spoza tela. Aké sú vaše možnosti?

Defenzíva

Štandardnou odpoveďou by bolo najskôr neutralizovať súperovu výhodu. Napríklad:

Váš súper zahrá útočný klír do vášho forhendu.
Hráte v ťažkej defenzíve klír do stredu.
Výmena pokračuje z neutrálnej situácie.
Hraním vysokého klíru sledujete prvý krok vyššie opísanej metódy: neutralizovať výhodu súpera.

Protiútok

V závislosti od rôznorodosti situácie však možno budete môcť preskočiť prvý krok a okamžite hrať o výhodu:

Váš súper zahrá útočný klír do vášho forhendu.
Zahráte rýchly krížny drop cez kurt s použitím slice.
Hraním tohto úderu ste sa dostali pod väčší pohybový tlak; ale váš súper je tiež pod pohybovým tlakom. V závislosti od situácie môžete mať dobrú šancu získať výhodu.

Väčšinu času by bolo lepšie hrať bezpečnejšie. Majte však oči otvorené, aby ste našli príležitosť preskočiť krok a prebrať kontrolu nad výmenou svojmu súperovi.

Pokus o okamžitý winner ( výhru)

Niekedy bude mať súperov útok fatálnu chybu, ktorú môžete využiť okamžitým víťazným úderom. Napríklad:

Váš súper zahrá útočný klír do vášho forhendu.
Skočíte do rohu, vezmete košík spoza vášho tela a vyhráte výmenu polosmečom cez ihrisko.
V tomto príklade ste sa presunuli priamo k poslednému kroku (výhra), pričom ste preskočili kroky jeden, dva a tri!

Musím zdôrazniť, že ide o výnimku, nie pravidlo. Nechoďte za víťaznými údermi bezhlavo! Väčšinu času bude lepšie najprv sa brániť.

Napriek tomu by ste si mali dávať pozor na príležitosti vyhrať výmenu rýchlym agresívnym úderom. Ak váš súper nechal na to priestor, použite ho!

Vytváranie priestoru

Úderom do rohov vytvárate priestor na súperovom ihrisku.

Tento priestor môžete použiť na vyvíjanie tlaku na pohyb súpera. Napríklad: hranie klíru alebo liftu vytvára priestor v prednej časti; váš ďalší úder môže byť drop alebo sieťový úder.

Toto je ďalší spôsob, ako premýšľať o budovaní úderov: väčšina výstavbových úderov vytvára priestor na súperovom ihrisku.

Jedinou výnimkou z tohto pravidla je, keď zahráte rýchly úder (smeč alebo drive) priamo na súpera. Môže to byť aj stavebný úder, pretože dúfate v slabú odpoveď, na ktorú môžete zaútočiť; ale nevytvára priestor.

Zostávajúci obsah tejto časti

Na nasledujúcich stranách podrobne preskúmame každý výstavbový úder a pokúsime sa odhaliť jeho taktickú podstatu.

Niekoľko aspektov tejto analýzy bude spoločných pre všetky údery. Napríklad, akákoľvek strela môže byť zasiahnutá priamo, krížom cez ihrisko alebo do stredu. Taktické efekty výberu týchto uhlov však nie sú pri každom údere rovnaké. Je dobré poznať všeobecné zásady — ako je úder do stredu pri obrane — ale musíte pochopiť aj nuansy jednotlivých úderov.

Nezabudnite, že všetky údery sú úzko prepojené. Ak chcete napríklad pochopiť taktickú podstatu rýchleho dropu, potom musíte pochopiť aj taktiku net shots ( sieťových úderov).

Nakoniec si uvedomte, že táto analýza je do značnej miery neutrálna voči súperovi. Ide o pokus odhaliť objektívnu taktickú štruktúru - rámec pre taktiku bedmintonu vo dvojhre. Obaja hráči však budú mať konkrétne silné a slabé stránky; a tomu musíte prispôsobiť svoje taktické hodnotenie. Ak to znamená odchýliť sa od rámca, ktorý popisujem, tak áno!