2% – 2024

V roku 2024 je možné darovať 2% z dane občianskemu združeniu Koral Sport

Dve percentá z daní pre: Koral SPORT, o.z. | Tlačivá 2024 (dvepercenta.sk)

Dôležité termíny:
do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Zamestnanci:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Koral SPORT, o.z.

Adresa: Nad Medzou 1992/2, 5201 Spišská Nová Ves

IČO: 54925924

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2302000000004720736751 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.

Tlačivá sú dostupné na tomto odkaze:

Tlačivá na poukázanie 2% z dane « rozhodni.sk