Použitie obrany proti smečom na vytvorenie výhody

Keď súper smečuje, môžete ľahko vyvinúť pohybový tlak zahraním bloku k sieti. Máte tiež možnosť hrať lift, drive alebo dlhý blok (push).

Blokovanie k sieti

Toto je zďaleka najbežnejšia reakcia na smeč. Bloky sú jediné údery, ktoré prinútia vášho súpera, aby sa po jeho smeči presunul do prednej časti kurtu, a sú to aj tie najjednoduchšie údery na zahratie.

Ak je váš súper veľmi rýchly, môže sa pokúsiť využiť váš blok zahraním tesného rotovaného sieťového úderu. Ale ak je váš blok zahraný presne, máte veľkú šancu tomu zabrániť a sami sa zmocniť kontroly nad sieťou.

Musíte starostlivo posúdiť rýchlosť vášho bloku. Môžete byť v pokušení hrať ju veľmi jemne, s vysokou slučkovou dráhou, takže padá späť veľmi tesne k sieti; ale to dáva súperovi príliš veľa času. Ako približný návod zamerajte sa na to, aby váš blok pristál blízko krátkej podávacej čiary.

Voľba uhla bloku

Bloky do stredu sú málokedy užitočné; ich jedinou výhodou je, že obmedzujú uhly úderov súpera.

Priame bloky sú najjednoduchším úderom a najlepšou voľbou, keď váš súper smečuje krížom cez ihrisko: po priamom bloku bude nútený prejsť čo najdlhšiu vzdialenosť. Jedinou nevýhodou je, že tento úder je predvídateľný: váš súper bude očakávať, že ho zahráte, a tak sa môže jednoducho dosiahnuť sieť v priamom smere.

Ak máte pocit, že váš súper očakáva váš priamy blok, použite iný úder, aby ste ho vyviedli z rovnováhy.

Po priamom smeči je ideálnou odpoveďou blok krížom cez ihrisko, pretože núti súpera zmeniť smer a prekonať väčšiu vzdialenosť. Krížny blok je však podstatne náročnejší; keď je smeč obzvlášť prudký, môže byť nerozumné pokúšať sa o tento úder.

Lifty

Lifty často umožňujú súperovi pokračovať v smečovaní. To môže byť v skutočnosti dobrá vec, ak je jeho smeč neúčinný a máte v úmysle ho unaviť; ale ak je to váš zámer, musíte sa uistiť, že máte v liftoch dobrú výšku a hĺbku.

Hlavnou výhodou liftov je prekvapenie. Po smeči sa silní hráči budú snažiť rýchlo postupovať dopredu, aby mohli zahrať tesný sieťový úder. Ak sa vždy bránite blokmi k sieti, váš súper ich môže predvídať a postupovať rýchlejšie.

Pokúste sa rozpoznať, kedy to váš súper robí; potom ho nabudúce prekvapte hraním liftu. Ak vsadil na vaše hranie bloku, potom bude mať problém zmeniť smer pohybu dozadu; pravdepodobne zahrá slabý úder, ak vôbec dosiahne košík.

Trajektória (dráha) liftov

Čím viac si myslíte, že sa váš súper rozhodol posunúť sa vpred, tým plochejšie by mali byť vaše lifty.

Tým, že budete hrať plocho, dáte súperovi menej času na návrat po jeho chybe. Riskujete však: a ak nie je prekvapený, pravdepodobne zasiahne váš plochý lift víťazným smečom.

Ak váš súper rýchly a pokryje lift i blok, potom ste v ťažkej situácii. Musíte sa vyhnúť hraniu plochých liftov, pretože riziko, že ich zachytí, je príliš veľké.

Uhol liftu

Keď ste pod tlakom, vaše lifty by mali byť vysoké a hlboké do stredu.

Keď sa snažíte vyvinúť tlak na pohyb súpera, lift je zvyčajne najlepšie smerovať od neho: ak smečuje rovno, liftujte krížom; ak smečuje krížom, liftujte rovno.

Drives

Drives by sa mali hrať opatrne. Zahranie drive vyzýva súpera, aby to vrátil späť; ale zatiaľ čo váš drive musí smerovať nahor, aby prešiel cez sieť, jeho drive sa môže pohybovať smerom nadol. Váš súper má veľkú šancu vyhrať tento súboj.

Ak však dokážete umiestniť svoj drive do otvoreného priestoru, môže to byť pre súpera mimoriadne ťažké kontrovať. Ak váš súper smečuje rovno, skúste drive krížom cez kurt; ak smečuje krížom cez ihrisko, skúste rovný drive. Táto taktika je podobná používaniu útočných liftov, no ešte agresívnejšia.

Drive je najlepšie zahrať, keď je súperov smeč rovný.

Dlhé bloky (pushes)

Dlhé bloky letia ďalej do kurtu ako bežné bloky: pristávajú ďaleko za krátkou podávacou čiarou. Dráha letu dlhého bloku je medzi blokom a drive: môžete si ich tiež predstaviť ako jemné drives.

Sú to riskantné údery, pretože košík sa po prejdení sieťou stále dvíha a môže byť agresívne vrátený. Zvyčajne je lepšie hrať blok alebo drive.

Jednou z výhod dlhých blokov je, že váš súper nemôže odohrať tesný úder k sieti – košík je príliš ďaleko od siete. Dlhé bloky vás zbavujú starostí zo súperových sieťových úderov.

Rovnako ako u drives, dlhé bloky by mali byť namierené preč od vášho súpera.

Prečo hrať namiesto nich drives?

Vo väčšine situácií sú dlhé bloky horšie ako drives. Cieľom každého úderu je dostať košík okolo vášho súpera tak, aby nemohol zahrať tesný sieťový úder; ale drives sa pohybujú rýchlejšie, a preto sú zvyčajne efektívnejšie.

Vo štvorhre sú dlhé bloky efektívne, pretože zasahujú do priestoru stredného ihriska medzi dvoma útočníkmi: (normálny) blok ľahšie zachytí predný hráč a drive je ľahší pre zadného hráča. Ale to neplatí v single.

Existuje presne jedna okolnosť, kedy môžu byť dlhé bloky lepšie ako drive: keď váš súper smečuje rovno a vy hráte dlhý blok krížom cez ihrisko.

Výhodou dlhého bloku v tejto situácii je, že môžete použiť väčší uhol krížneho ihriska ako pri drive. Uhol vašich drives cez ihrisko je obmedzenejší: keďže drives idú ďalej, musíte si dávať pozor, aby ste ich neumiestnili mimo ihriska.

Samozrejme, že uhol môže byť ešte väčší, keď hráte obyčajný blok krížom cez ihrisko: čím jemnejší úder krížom cez ihrisko, tým väčší je uhol. Ale obyčajný blok, na rozdiel od dlhého bloku, umožňuje súperovi zahrať tesný sieťový úder.