2020

Aj v roku 2020 náš klub patrí medzi kluby s hráčmi zaregistrovanými v Slovenskom bedmintonovom zväze.

Zúčastňujeme sa súťaží a po prvýkrát i organizujeme súťaže Grand Prix.

Veríme, že bedminton si bude získavať čoraz viac nadšencov a postupne i špičkových hráčov.