Použitie dlhej diagonály

Môžete prinútiť svojho súpera, aby sa presúval na čo najväčšiu možnú vzdialenosť tým, že ho rozpohybujete po dlhej diagonále.

Čo sú dlhé diagonály?

Predstavte si, že nakreslíte čiaru medzi forehandovým zadným rohom a backhandovým predným rohom. Táto čiara je dlhá uhlopriečka.

Existujú dve dlhé uhlopriečky: forehandu do backhandu a backhandu do forehandu. Každá uhlopriečka meria od rohu k rohu 8,47 metra.

Prinúťte súpera k pohybu svojho súpera pozdĺž uhlopriečok

Súpera môžete ľahko prinútiť pohybovať sa po dlhých uhlopriečkach. Napríklad:

  1. Hráte jasne do jeho forehendu.
  2. On zahrá klír
  3. Vy zahráte drop shot do jeho backkhandu.

Táto jednoduchá sekvencia úderov núti súpera pokryť dlhú uhlopriečku. Ide o efektívny spôsob, ako vyvinúť pohybový tlak, pretože núti súpera pohybovať sa na čo najväčšiu vzdialenosť.