Bekhendový klír

čo je to klír

Klír je úder ktorý smeruje z vašej zadnej časti kurtu do súperovej zadnej časti kurtu.

bachand_clear_pos

Kedy ho používame.

Použijeme ho v prípade, keď sme v neutrálnej, alebo defenzívnej situácii.

Načo ho využívame.

Bekhendový klír používame na získanie času pre hráča na návrat do rovnovážnej pozície.

https://www.youtube.com/watch?v=FH5HP-_Qzf4

 Ako ho vykonať.

Badminton

Badminton

 Prípravná fáza

 Náprah

 Úder

 Dokončenie

 backhand_clear_1 backhand_clear_2  backhand_clear_3   backhand_clear_4
 • Základné, alebo hranové držanie rakety 
 • zríchod je s lakťom dole, raketa hlavou hore
 •  udržujte ohnutý lakeť
 • začnite dvíhať lakeť a spustite hlavu rakety dole (paža rotuje dovnútra)
 • zaistite aby spätný pohyb prešiel bezprostredne do pohybu dopredu
 • vyrovnajte pažu 
 • rotujte pažu smerom von
 • udrite do košíka stranou od  hráča s rukou pod košíkom
 • košík udrite tvrdo ale zastavte ruku hneď po údere
 • ruka sa zastaví, ale hlava rakety pokračuje ako sa raketa vytáča
 •  po uvoľnení ruky raketa sa raketa vrátí späť

Názorne bekhendový klír predvádza Peter Rasmussen

https://www.youtube.com/watch?v=jzMuXoUX7Ss

 Coach Lee  ukazuje metódy ako zlepšiť energiu vkladanú do tohto úderu

 Aj tréningový seriál  Zhao Jianhua and Xiao Jie sa okrem iného zaoberá bekhendovým klírom

Coach Lee ukazuje, čo môže znehodnotiť bekhendový klír

All England team náučné video

Spomalené zobrazenie úderu v podaní najlepších hráčov