Názvoslovie

Metodika badmintonových úderov je pekne popísaná v tejto práci:

Diplomka_Vackova.pdf (muni.cz)


Backhand – Bekhend
Jeden zo základných úderov, ktorý pravák zahrá na svojej ľavej strane a ľavák na pravej. Ide o tzv. chrbtový úder.

Block – Blok
Úder zasiahnutý stacionárnou raketou s využitím doprednej hybnosti košíka na jeho spätnú dráhu k súperovi. Bežné pre vracanie tvrdých úderov, ako je napríklad smeč.

Clear – Klír
Úder, ktorý je zahraný zo zadnej časti kurtu a doletí až k zadnej čiare ihriska na súperovej strane. Dobre zahraný klír je účinnou zbraňou najmä v dvojhre, pretože súpera prinútite k pohybu až do zadnej časti kurtu. Tým sa pred vami odkryje predná časť jeho kurtu.

Drive – Rýchly a nízky úder, ktorý umožňuje horizontálny let nad sieťou.

Drop shot
Úder, ktorý je zahraný zo zadnej časti nášho kurtu tesne za súperovu sieť. Používa sa vtedy, keď chcete súpera prinútiť k pohybu smerom k sieti, aby sa odkryla zadná časť jeho ihriska, kam poletí ďalšia loptička.

Flick ( švihnutie) – Rýchla rotácia zápästím a predlaktím, ktorá prekvapí súpera zmenou pomalého úderu na rýchly, používa sa predovšetkým na podaní a pri sieti.

Forehand – Forhend
Jeden zo základných úderov, ktorý pravák zahrá na svojej pravej strane a ľavák na ľavej. Ide o tvz. dlaňový úder.

Net kill – sklepnutie
Znamená udrieť košík z oblasti pri sieti smerom nadol do súperovho ihriska.

Net shot – Krátky úder
Úder z prednej časti kurtu, ktorý len preletí ponad sieť a spadne smerom nadol.

Lift – Lob
Úder, ktorý je zahraný zospodu od siete a letí oblúkom k zadnej čiare súperovho kurtu.

Out – Aut
Hra mimo hraciu plochu. Do hracej plochy sa počíta aj čiara, pokiaľ teda loptička spadne na čiaru, je to bod.

Push – Tlačenie
Jemný úder zahraný zatlačením košíka malým pohybom zápästia, zvyčajne zo siete alebo stredovej ihriska do súperovej strednej časti ihriska.

Rally – Výmena
Výmena úderov, kým je košík v hre.

Smash -Smeč
Smeč je zasiahnutý silou a rýchlosťou smerom nadol do súperovho poľa. Uhol a strmosť trajektórie loptičky sťažujú súperovi odvrátenie útoku.