Súťaže

Súťaže rozdeľujeme na súťaže družstiev a súťaže jednotlivcov.

Súťaže družstiev: Extraliga, 2 liga východ, 2. liga západ, 3. liga východ, 3 liga západ, 4. liga západ, Súťaže dorasteneckých družstiev, Súťaže žiackych družstiev

Súťaže jednotlivcov: U11, U13, U15, U17, U19, Dospelí, Veteráni

Okrem súťaží registrované a bodované bedmintonovým zväzom slovenska poriadajú súťaže i kluby podľa svojho uváženia a možností.