3.liga 2016

III. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR Východ sezóna 8-12/2016

Rozpis súťaže

1. Súťaž sa hrá podľa platných ŠTDB a tohto rozpisu.

2. Právo účasti v III. lige zmiešaných družstiev SR Východ na sezónu 2016 majú nasledovné družstvá: KGB Rožňava A, KGB Rožňava B, BK Sabinov, VEVA Huncovce, BC Liptovský Mikuláš, MŠK Slavoj Spišská Belá, BFA Poprad, ŠKB Poprad, BKT Trebišov B

3. Podmienky účasti: platné preukazy, písomná prihláška do 9.9.2016 a súpiska družstva zaslaná riadiacemu súťaže do 23.9.2016 v elektronickej forme

4.Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelý Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov, rovnako, ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. III. liga dospelých Východ sa môže hrať s pierkovými, ale aj s plastikovými košíkmi s korkovou hlavou.

Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom.

6. Oficiálne začiatky stretnutí sú 9.00 – 11.00 – 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

7. Rozlosovanie :

1. kolo: 8.10.2016

Usporiadateľ : KGB Rožňava

9:00 KGB Rožňava A- BKT Trebišov B KGB Rožňava B – BK Sabinov
11:00 KGB Rožňava A – BK Sabinov KGB Rožňava B – BKT Trebišov B
13:00 KGB Rožňava A – KGB Rožňava B BKT Trebišov B – BK Sabinov

Usporiadateľ : ŠKB Poprad

9:00 ŠKB Poprad – Slavoj Spišská Belá BFA Poprad- BC Liptovský Mikuláš
11:00 ŠKB Poprad – BC Liptovský MIkuláš BFA Poprad – Slavoj Spišská Belá
13:00 BC Liptovský Mikuláš- Slavoj Spišská Belá BFA Poprad – VEVA Huncovce
15:00 ŠKB Poprad – VEVA Huncovce

2. kolo: 19.11.2016

Usporiadateľ : BKT Trebišov

9:00      BKT Trebišov B – ŠKB Poprad                          BK Sabinov – BFA Poprad

11:00    BKT Trebišov B – BFA Poprad                          BK Sabinov – ŠKB Poprad

Usporiadateľ : VEVA Huncovce

9:00 KGB Rožňava A- VEVA Huncovce KGB Rožňava B – BC Liptovský Mikuláš
11:00 KGB Rožňava A- BC Liptovský Mikuláš VEVA – Slavoj Spišská Belá
13:00 KGB Rožňava A- Slavoj Spišská Belá KGB Rožňava B- VEVA Huncovce
15:00 KGB Rožňava B – Slavoj Spišská Belá

3. kolo: 17.12.2016

Usporiadateľ : Slavoj Spišská Belá

9:00 BK Sabinov – BC Liptovský Mikuláš VEVA Huncovce –BKT Trebišov B
11:00 Slavoj Spišská Belá – BK Sabinov BKT Trebišov B- BC Liptovský Mikuláš
13:00 Slavoj Spišská Belá – BKT Trebišov B BK Sabinov – VEVA Huncovce
15:00 BC Liptovský Mikuláš –VEVA Huncovce

Usporiadateľ : BFA Poprad

9:00 KGB Rožňava A- BFA Poprad KGB Rožňava B- ŠKB Poprad
11:00 KGB Rožňava A –ŠKB Poprad KGB Rožňava B – BFA Poprad
13:00 ŠKB Poprad –BFA Poprad

8. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá III. ligy východ určuje usporiadateľ.

9. Oddiel, ktorý usporadúva turnaj III. ligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 15,- € za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

10. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaž výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev
  • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje sken)

11. Prvé dve družstvá z III.ligy SR Východ získavajú právo postupu do II.ligy SR Východ. V prípade, že niektoré družstvo nemá záujem o postup do II.ligy, je povinné oznámiť to ŠTK čo najskôr. Právo postupu potom získava niektoré ďalšie družstvo, ktoré má o postup záujem s výnimkou posledného v poradí podľa konečnej tabuľky III.ligy.

12. Vedúci družstiev a kontakty:

KGB Rožňava B Oskar Lorinc 0905 427 921 oskar.lorinc@gmail.com
KGB Rožňava A Patrik Šimon 0915 261 608 Imon.patrik@gmail.com
BKT Trebišov B Ján Chovanec 0905 545 744 bkt@centrum.sk
VEVA Huncovce Jozef Kurila 0910 310 010 Kusing.jozef@centrum.sk
BC Liptovský Mikuláš Miroslav Lapák 0915 813 810 bedmintonlm@gmail.com
Slavoj Spišská Belá Rastislav Lech 0918 383 213 Rasto.lech@gmail.com
BK Sabinov Vojtech Molčan 0908 607 455 Vojtech.molcan@gmail.com
BFA Poprad Jozef Galajda 0918 070 328 Jozef.galajda@scfa.sk
ŠKB Poprad Boris Rigo 0911 646 460 sportcentrumzamocek@gmail.com

Košice, 26.9.2016                                                                                Vladimír Turlík

riadiaci súťaže