Tréningy

        

2016/2017

Meno / Dátum 19.1 24.1 26.1                        
BEDNARČÍKOVÁ Zuzana  1                              
DRAGOŠEKOVA Laura                                
HABIŇÁKOVÁ Alexandra  1  1                            
HURAJTOVÁ Emma 1  1                            
KOČÍŠEK Tadeáš  1                              
MICHALIČOVÁ Dominika                                
OROLIN Daniel  1  1                            
PACIGOVÁ Barbora    1                            
SENDECKÝ Félix                                
SENDECKÝ Leonard                                
SMREK Palko                                
VOJČÍKOVÁ Vanes    1                            
ZELINA Leonard                                
ŽOLDAK Radovan  1  1                            

2016/2017

Meno / Dátum  15.11 22.11  24.11 29.11  1.12  6.12  8.12  13.12  15.12  20.12  22.12  27.12  29.12  10.1  12.1  17.1
BEDNARČÍKOVÁ Zuzana        1    1      1  1    1
 DRAGOŠEKOVA LAura                            
HABIŇÁKOVÁ Alexandra    1  1  1  1    1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
HURAJTOVÁ Emma    1  1  1    1  1  1  1  1  1
KOČÍŠEK Tadeáš   1  1  1    1  1  1  1  1  1  1  1  1
MICHALIČOVÁ Dominika                                
 OROLIN Daniel    1  1  1  1  1  1  1  1    1      1  1  1
 PACIGOVÁ Barbora    1  1    1  1  1  1  1        1  1  1  1
 SENDECKÝ Félix        1  1                      
 SENDECKÝ Leonard        1  1                      
 SMREK Palko      1  1                        
VOJČÍKOVÁ Vanes    1  1    1    1  1  1      1  1  1  1
ZELINA Leonard 1    1  1  1                      
 ŽOLDAK Radovan                            1  1  1

2016/2017

                Meno / Dátum  20.9  22.9  27.9  29.9  4.10  6.10  11.10  13.10  18.10  20.10  25.10  27.10  1.11  3.11  8.11  10.11
BEDNARČÍKOVÁ Zuzana   1  1  1  1  1  1  1  1      1  1    1  1  
HABIŇÁKOVÁ Alexandra     1  1  1  1  1  1  1    1  1  1  1  1    
HURAJTOVÁ Emma    1  1  1  1  1  1    1  1  1  1  1  1  1
KOČÍŠEK Tadeáš   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1    
MICHALIČOVÁ Dominika      1  1            1            
PACIGOVÁ Barbora    1  1  1  1    1  1  1  1  1      1  1  1
VOJČÍKOVÁ Vanes     1  1  1  1  1  1  1  1  1  1      1  1  1
ZELINA Leonard  1  1    1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
 SMREK Palko                        1