Monthly Archives: november 2019
Navštívila nás Popradská televízia

24.11.2019 Televízia Poprad nakrútila reportáž o našom klube. Reportáž je dostupná na Youtube pod odkazom:

Zmeny pravidiel bedmintonu 2019

BWF predstavila niekoľko nových pravidiel pre bedmintonové zápasy. Najdôležitejšie je asi pravidlo pre výšku podania: Po novom je maximálna výška košíka pri podaní pevná a to 1.15 m nad podlahou….

Termínový kalendár na 1.polrok 2020

Bedmintonový zväz Slovenska zverejnil termínový kalendár na 1. polrok 2020. https://www.bedminton.sk/clanok/15240/terminovy-kalendar-na-1-polrok-2020.html https://www.bedminton.sk/files/15240/kal_2020-2.xls